VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE

 • výroba teplej vody (TV) prietokovým ohrevom v nástenných ohrievačoch
  • v závesných kotloch kombinovaných s vykurovaním
  • s vyhrievaním TV kotlom v  oddelenom zásobníku TV

 • ohrievanie TV a bazénov – slnečné kolektory panelové a trubicové
 • montáž nových rozvodov a rekonštrukcie rozvodov TV, SV a cirkulačného potrubia
 • vyregulovanie rozvodov teplej vody – cirkulačného potrubia
 • rozvody vody pozinkovaným potrubím, PE, PB a medeným potrubím lisovaním, spájkovaním
 • vodovody PE potrubím zváraním elektrotvarovkami
 • zdravotechnické predmety
  • umývadlá
  • sprchové kúty
  • vane
  • toalety
  • batérie (od rôznych výrobcov)
 • čerpacia technika, vodárne, úpravne vody, filtre
 • odpady, kanalizácie

Related Images: