Svätokrížske nám. 6, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 31566537 ● DIČ: 2020479208 ● IČ DPH: SK 2020479208 ● Tel. 045/671 67 22, 673 52 20, ● Fax. 045/673 52 21