Služby

 • dodávky a montáže poradenstvo, projekty, revízie, servis
 • plynové prípojky, plynovody, plynoinštalácie
 • plynové spotrebiče
  • kotle
  • sporáky
  • teplovzdušné agregáty
  • žiariče
 • servisné prehliadky
  • záručné 
  • pozáručné
  • opravy
  • uvádzanie spotrebičov do prevádzky

 • vykurovanie rodinných domov, bytov, v priemysle a iné
 • plynové kotle a kotolne
 • vykurovanie plynom
  • zemným
  • propan-butanom
  • bioplynom
  • biomasou
  • elektrické
  • pevné palivo
 • teplovzdušné agregáty, plynové infražiariče
 • podlahové, radiátormi…
 • vyregulovanie vykurovacích sústav
 • montáž nových potrubných rozvodov
 • rekonštrukcie vykurovacích sústav
 • z oceľových potrubí, medených, PE-X, zváraním a lisovaním
 • tepelné čerpadlá vzduch-voda, zem-voda, voda-voda
 • potrubné rozvody aj vonkajšie predizolovaným  oceľovým zváraným a PE potrubím lisovaným
 • výroba tepla pre priemysel
 • parné kotolne a vyvíjače pary
 • projekty, revízie, servis

 • návrh, dodávky, montáže a servis
 • slnečné kolektory panelové a trubicové VIESSMANN a THERMOSOLAR
 • akumulačné nádrže
 • regulácia a ostatné zariadenia

 • výroba teplej vody (TV) prietokovým ohrevom v nástenných ohrievačoch
  • v závesných kotloch kombinovaných s vykurovaním
  • s vyhrievaním TV kotlom v  oddelenom zásobníku TV
 • ohrievanie TV a bazénov – slnečné kolektory panelové a trubicové
 • montáž nových rozvodov a rekonštrukcie rozvodov TV, SV a cirkulačného potrubia
 • vyregulovanie rozvodov teplej vody – cirkulačného potrubia
 • rozvody vody pozinkovaným potrubím, PE, PB a medeným potrubím lisovaním, spájkovaním
 • vodovody PE potrubím zváraním elektrotvarovkami
 • zdravotechnické predmety
  • umývadlá
  • sprchové kúty
  • vane
  • toalety
  • batérie (od rôznych výrobcov)
 • čerpacia technika, vodárne, úpravne vody, filtre
 • odpady, kanalizácie

 • elektroinštalácie aj RD
 • regulácie kotolní, kotlov s regulátormi a regulačnými systémami výrobcov kotlov v kombinácii s nadradeným riadiacim systémom napr. SIEMENS ako kotolne bez obsluhy
 • snímaním poruchových stavov s výbavou snímačov CO, ZP, teploty, tlaku…
 • elektrokotle a el. vykurovanie
 • uvádzanie kotlov do prevádzky výrobcov POTHERM, VIESSMANN, WOLF

 • kotlov a iných zariadení
 • záručný a pozáručný kotlov PROTHERM, VIESSMANN, WOLF
 • uvádzanie kotlov do prevádzky výrobcov POTHERM, VIESSMANN, WOLF

 • výstavba a predaj RD v radovej zástavbe
 • je možné si vybrať dom v radovej zástavbe a oznámiť telefonicky, alebo e-mailom
 • záujem o dom – typ domu podľa počtu izieb, garáže
 • dodávka a montáž, všetkých inžinierskych sietí a inštalácií plynu, vykurovania, vody
 • odpadov, elektroinštalácií do RD (hrubej stavby RD) a iných stavieb
 • dodávka a montáž všetkých inštalácií do rekonštruovaných RD a iných stavieb

Related Images: