O nás

Firma Ters systém spol. s r.o. už od roku 1992 pôsobí na slovenskom trhu. Počas tejto existencie sme zrealizovali množstvo zákaziek k vysokej spokojnosti našich klientov, a to už aj v predrealizačnej fáze spolupráce, do ktorej môžeme zahrnúť napr. bezplatné poradenstvo, aby klient získal základnú orientáciu v problematike a mal možnosť správneho rozhodnutia. Pri projektovej príprave kladieme dôraz na optimálny návrh zariadenia s ohľadom na potreby investora a výške investície. Ďalším faktorom k spokojnosti je kvalitná realizácia, dodržanie termínov a starostlivosť o zariadenia počas jeho prevádzky. Komplexné služby v záručnej ale aj pozáručnej dobe poskytujeme prostredníctvom našich profesionálne vyškolených pracovníkov vzdelávaním a praxou v odbore.

xxx