Služby

PLYNOINŠTALAČNÉ PRÁCE

.dodávky a montáže poradenstvo ,projekty , revízie, servis

.plynové prípojky, plynovody ,plynoinštalácie

.plynové spotrebiče- kotle, sporáky, teplovzdušné agregáty, žiariče

.servisné prehliadky, záručné, pozáručné opravy, uvádzanie spotrebičov do prevádzky

S—VYKUROVANIE- KÚRENÁRSKE PRÁCE

.vykurovanie rodinných domov , bytov, v priemysle a i.

.plynové kotle a kotolne,

.vykurovanie plynom- zemným , propan- butanom, bioplynom,

biomasou, elektrické, pevné palivo

. teplovzdušné agregáty, plynové infražiariče,

.podlahové, radiátormi…

.vyregulovanie vykurovacích sústav

.montáž nových potrubných rozvodov a rekonštrukcie vykurovacích sústav

z oceľových potrubí, medených, PE-X, zváraním a lisovaním

.tepelné čerpadlá vzduch- voda, zem- voda, voda- voda

.potrubné rozvody aj vonkajšie predizolovaným  oceľovým zváraným

a PE potrubím lisovaným

.výroba tepla pre priemysel

.parné kotolne a vyvíjače pary

.projekty, revízie, servis

S—SOLÁRNE SYSTÉMY

.návrh, dodávky , montáže a servis

.slnečné kolektory panelové a trubicové VIESSMANN a THERMOSOLAR

.akumulačné nádrže

.regulácia a ostatné zariadenia

S—VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE

.výroba teplej vody (TV) prietokovým ohrevom v nástenných ohrievačoch a

v  závesných kotloch kombinovaných s vykurovaním

a s vyhrievaním TV kotlom v  oddelenom zásobníku TV

. ohrievanie TV a bazénov- slnečné kolektory panelové a trubicové

.montáž nových rozvodov a rekonštrukcie rozvodov TV, SV a cirkulačného potrubia

.vyregulovanie rozvodov teplej vody- cirkulačného potrubia

.rozvody vody pozinkovaným potrubím , PE, PB, a medeným potrubím lisovaním, spájkovaním

a vodovody PE potrubím zváraním elektrotvarovkami

. zdravotechnické predmety – umývadlá, sprchové kúty, vane, toalety, batérie od rôznych výrobcov

.čerpacia technika , vodárne, úpravne vody, filtre

.odpady, kanalizácie

S—LEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE

.elektroinštalácie aj RD,

.regulácie kotolní , kotlov s regulátormi a regulačnými systémami výrobcov kotlov,

alebo v kombinácii s nadradeným riadiacim systémom napr. SIEMENS ako kotolne bez obsluhy,

snímaním poruchových stavov s výbavou snímačov CO, ZP, teploty, tlaku…

.elektrokotle a el. vykurovanie

.uvádzanie kotlov do prevádzky výrobcov POTHERM, VIESSMANN, WOLF

S—SERVIS A REVÍZIE

.kotlov a iných zariadení

.záručný a pozáručný kotlov PROTHERM, VIESSMANN, WOLF

.uvádzanie kotlov do prevádzky výrobcov POTHERM, VIESSMANN, WOLF

S—VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV (RD) NA KĽÚČ

.výstavba a predaj RD v  radovej zástavbe -viď …..

.je možné si vybrať dom v radovej zástavbe a oznámiť telefonicky, alebo e-mailom

záujem o dom – typ domu podľa počtu izieb, garáže…

.dodávka a montáž, všetkých inžinierskych sietí a inštalácií plynu, vykurovania, vody,

odpadov, elektroinštalácií do RD (hrubej stavby RD) a iných stavieb

.dodávka a montáž všetkých inštalácií do rekonštruovaných RD a iných stavieb

Related Images: