Zameranie

Zameranie našej firmy sú montáže, rekonštrukcie, opravy, servis, revízie, projekčná a inžinierska činnosť v nasledujúcich odvetviach:

  • plynofikácie a plynoinštalácie
  • kotolne na zemný plyn, propán-bután, bioplyn, biomasu a pevné palivá
  • strojovne a odovzdávacie stanice tepla
  • kogeneračné jednotky
  • parné rozvody a zariadenia na výrobu pary
  • teplovodné a horúcovodné rozvody (PEX aj oceľ)
  • tepelné čerpadlá a solárne kolektory
  • teplovodné vykurovanie – radiátorové, podlahové, teplovzdušné a infražiaričmi
  • zdravotechnické inštalácie a vodovody

Related Images: